IZOLACJA?   REAKCJE?   >>> SKLEP ON-LINE <<<
CZYTNIKI WIELODETEKCYJNE

Łączą różne tryby detekcji w jednym instrumencie.
Czytniki z możliwością rozbudowywania.
Oparte na monochromatorach, nie wymagają użycia drogich filtrów.
Bardzo specyficzne zastosowania dzięki szerokiemu wyborowi konfiguracji.
Tryby detekcji obejmują:

 • absorbancję UV-VIS (Abs)
 • intensywność fluorescencji (FI)
 • luminescencję (Lum)
 • fluorescencję czasowo rozdzielczą (TRF)
 • polaryzację fluorescencji (FP)


NOWOŚĆ!

SpectraMax i3x - wielodetekcyjny czytnik płytek z przystawką MiniMax do obrazowania komórek, kartridżem do wizualizacji i analizy Western blotów, injektorami do przeprowadzania reakcji typu Fast Kinetic

 • czytnik absorbancji, fluorescencji i luminescencji  z dodatkowymi funkcjami uruchamianymi za pomocą kartridży
 • możliwość rozbudowy przez użytkownika, bez konieczności wzywania serwisu o dodatkowe aplikacje między innymi TRF (fluorescencję rozciągnięta w czasie), FP (polaryzację fluorescencji), aplikacje oparte na laserach, np. AlphaScreen i AlphaLisa, a nawet tak niecodzienne metody dla czytnika płytek, jak Western Blotting na klasycznych membranach nitrocelulozowych
 • dwa injectory umożliwiają dozowanie reagentów przy reakcjach typu Fast Kinetic, luminescencji typy flash:
  -wbudowane wewnątrz instrumentu zapewniają bardzo małą objętość  martwą reagentu
  -funkcja detekcji bąbli w cieczy zapewnia pełne bezpieczeństwo pracy
  -szybki dostęp do funkcji płukania injectorów poprzez wbudowany touchscreen bez potrzeby włączania komputera sterującego
  -kompatybilne z przystawką do wizualizacji Minimax 300
 • najnowocześniejsze źródło światła –Spectral Fusion Illumination, dzięki połączeniu wzbudzenia ksenonową lampą błyskową i diodami LED daje najwyższą na rynku czułość odczytu fluorescencji i liniowość w bardzo szerokim zakresie
 • chłodzony detektor pozwala wyeliminować szumy nawet przy bardzo słabych sygnałach
 • Funkcja Z’ Height Optimization -automatyczne dobieranie głębokość pomiaru, przy której odczyt dla całej płytki jest najbardziej optymalny- brak potrzeby ustawiania eksperymentu przez użytkownika, co oszczędza czas i redukuje koszty
 • wbudowany inkubator i wytrząsarka umożliwiają przeprowadzenie reakcji kinetycznych
 • oparty o specjalnie zaprojektowane, bardzo czułe dwa podwójne monochromatory umożliwia płynną regulację długości fali wzbudzania 250nm - 820nm i emisji 280nm - 850nm oraz absorbancji w zakresie 230nm -1000nm
 • odczyt z różnych formatów płytek 6-1536
 • odczyt w kropli z 64 próbek jednocześnie
 • możliwość odczytu z kuwet (adapter)
 • opcjonalna przystawka cytometr MiniMax 300 umożliwia obejrzenie komórek, ich liczenie na płytkach 96 i 384-dołkowych, badania proliferacji komórek i cytotoksyczności, ekspresji markeru przy użyciu 2 kananłów-zielonego i czerwonego oraz przy świetle widzialnym
 • opatentowana technologia PathCheck umożliwia pomiar absorbancji w dołkach płytki przy różnej objętości cieczy co pozwala na pomiary bardzo wysokich stężeń poprzez zmniejszenie objętości w dołku, a także zwiększa czułość i dokładność  poprzez nalanie do dołka więcej próbki o bardzo małym stężeniu
 • Funkcja Spectral Wizard Optimization  automatycznie skanuje widma emisji dla każdego punktu z widma wzbudzenia dzięki czemu użytkownik nie musi zajmować się doborem optymalnych warunków wzbudzenia i emisji dla nowego barwnika
 • możliwość wizualizacji i analizy Western Blotów w czytniku z 2-krotnie szerszym zakresem dynamicznym w porównaniu do standardowego systemu chemiluminescencji


SpectraMax M2 i M2e

czytniki absorbancji i fluorescencji z możliwością rozbudowy o luminescencję i TRF

 • M2e fluorescencja: płynna regulacja długości fali wzbudzania i emisji 250nm - 850nm, odczyt z góry i z dołu
 • M2 fluorescencja:płynna regulacja długości fali wzbudzania 250nm - 850nm i emisji 360nm -850nm, odczyt z góry
 • absorbancja 200nm -1000nm, płynna regulacja długości fali
 • odczyt z różnych formatów płytek 6-384
 • pomiary punktu końcowego, kinetyczne oraz skanowanie spektralne
 • oddzielny moduł kuwetowy kompatybilny ze standardowymi kuwetami
 • technologia PathCheck umożliwiająca pomiar w dołkach płytki przy różnej objętości cieczy
 • inkubator z regulacją temperatury do 45oC
 • wytrząsanie
 • oprogramowanie SoftMax Pro

SpectraMax M3, M4, M5 i M5e

M3: czytnik absorbancji,  fluorescencji i luminescencji

M4: czytnik fluorescencji, absorbancji, luminescencji i TRF

M5 i M5e: czytniki fluorescencji, absorbancji, luminescencji, TRF oraz polaryzacji fluorescencji

 • fluorescencja: płynna regulacja długości fali wzbudzania i emisji 250nm - 850nm
 • odczyt z góry i z dołu
 • absorbancja 200nm -1000nm, płynna regulacja długości fali
 • odczyt z różnych formatów płytek 6-384
 • pomiary punktu końcowego, kinetyczne oraz skanowanie spektralne
 • oddzielny moduł kuwetowy kompatybilny ze standardowymi kuwetami
 • technologia PathCheck umożliwiająca pomiar w dołkach płytki przy różnej objętości cieczy
 • inkubator z regulacją temperatury do 60oC
 • wytrząsanie
 • oprogramowanie SoftMax Pro

czytnik M5e pierwszym czytnikiem mikropłytek w kosmosie!

Najbardziej zaawansowana technika w jednym urządzeniu - M5e pozwoliła na wykorzystanie aparatu w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Więcej o tym wydarzeniu:

Molecular Devices furthers science in the final frontier: SpectraMax M5e Multi-Mode Microplate Reader is first microplate reader in space

Flex Station3

czytnik fluorescencji, absorbancji, luminescencji, TRF oraz polaryzacji fluorescencji z funkcją pipetowania

 • w ofercie głowice 8- lub 16- kanałowe do pipetowania
 • fluorescencja: płynna regulacja długości fali wzbudzania i emisji 250nm - 850nm
 • odczyt z góry i z dołu
 • absorbancja 200nm -1000nm, płynna regulacja długości fali
 • odczyt z różnych formatów płytek 6-384
 • pomiary punktu końcowego, kinetyczne oraz skanowanie spektralne
 • oddzielny moduł kuwetowy kompatybilny ze standardowymi kuwetami
 • technologia PathCheck umożliwiająca pomiar w dołkach płytki przy różnej objętości cieczy
 • inkubator z regulacją temperatury do 60oC
 • wytrząsanie
 • oprogramowanie SoftMax Pro


Comparison of Multi-Mode Microplate Readers


SpectraMax i3x Multi-Mode Detection Platform

SpectraMax Paradigm Multi-Mode Microplate Reader

SpectraMax M Series Multi-Mode Microplate Readers

FlexStation 3 Multi-Mode Microplate Reader

FilterMax F3 & F5 Multi-Mode Microplate Readers
Absorbance V
V
V
V
V
Fluorescence V
V
V
V
V
Luminescence V
V
V
V
V
Time-Resolved Fluorescence (TRF) V
V
V
V
V
HTRF certified V
V
V
V

Fluorescence Polarization V
V
V
V
V
AlphaScreen/AlphaLisa V
VWestern blot detection V
VUser-upgradeable application cartridges V
VImaging cytometer option V
Wavelength range (nm) FL 250 - 850, Abs 230 - 1000 230 - 1000 FL 250-850, Abs 200-1000 FL 250 - 850, Abs 200 - 1000 230-750
Tunable wavelength (monochromators) V
V
V
V

Endpoint V
V
V
V
V
Kinetic V
V
V
V
V
Spectral scanning V
V
V
V

Well scanning V
V
V
V
V
Microplate formats 6-1536 6-1536 6-384 6-384+ 6-1536
Fluidics / Dispensers
V


V ++
Temperature control V
V
V
V
V
Top reading V
V
V
V
V
Bottom reading V
V
V
V
V
Cuvette reading V ** V ** V


Validation tools V
V
V
V

Robotics / automation V
V
V
V
V

** Cuvette adaptor
+ 96- and 384-well with pipetting
++ 8- and 16-channel pipettors


Zapraszamy na stronę producenta o czytnikach wielodetekcyjnych: http://www.moleculardevices.com/Products/Instruments/Microplate-Readers/Multi-Mode-Readers.html