Automatyczna izolacja

 

 

Magpurix

Magpurix  to automat do izolacji, który wykorzystuje technologie kulek magnetycznych i pozwala na wykonanie od 1 do 12 izolacji jednocześnie.

To bardzo uniwersalny automat, który izoluje zarówno DNA jak i RNA z bardzo różnych materiałów:

RNA: pełna krew, płyny ustrojowe, szpik kostny, kultury komórkowe, tkanki.

DNA: krew plamy krwi, ślina, płyny ustrojowe, kultury komórkowe, tkanki, tkanki FFPE, hodowle bakteryjne,  żywność (GMO), próbki typu forensic, wirusowe kwasy nukleinowe ,  grzyby, komórki i tkanki roślinne, próbki środowiskowe

Poniżej tabelka obrazująca możliwości aplikacyjne aparatu:

automatyczna izolacja

Dzięki gotowym, fabrycznie rozporcjowanym odczynnikom nie ma znaczenia czy izolujemy 1  próbkę czy 12- wykorzystujemy tylko tyle odczynników ile dokładnie jest nam potrzebnych. Gotowe, fabrycznie rozporcjowane odczynniki dają nam pewność standaryzacji metody izolacji, pozwalają uniknąć ewentualnych błędów i zabezpieczają przed kontaminacją próbek.

Oprócz standaryzacji izolacji bardzo duże znaczenie ma również oszczędność czasu. W zależności od aplikacji DNA lub RNA możemy wyizolować w ciągu 40-45 minut.

Aparat umożliwia wykonanie 12 izolacji jednocześnie (lub 24 w przypadku modelu Magpurix 24), standardowa objętość próbki z jakiej możemy izolować to 10-1000ul. Użytkownik ma również wpływ na objetość elucji, może ja regulować w zakresie 50-300ul, dzięki temu możemy decydować o stężeniu otrzymanego preparatu w zależności od późniejszych aplikacji.

Wszystkie dostępne i zoptymalizowane protokoły są wgrane  do aparatu, który obsługujemy poprzez wyświetlacz, aparat posiada  skaner barkodów i automatycznie rozpoznaje każdy zestaw do izolacji.

Magpurix 12a jak i wszystkie kity  posiadają certyfikat do diagnostyki in vitro (CE-IVD).

Automat posiada wbudowane światło UV do dekontaminacji powierzchni roboczej, zapewniając pełne bezpieczeństwo pracy.

Dostępne są następujące modele:      
Magpurix 12a – jednoczesna izolacja 1-12 próbek
Magpurix 24 – jednoczesna izolacja 1-24 próbek

RODO
że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i konieczne do prowadzenia korespondencji i podjęcia kontaktu zgodnie z moim zapytaniem i wyrażam zgodę na pobranie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia mi potrzebnych informacji.
RODO2
możliwości wglądu do moich danych osobowych, ich zmiany, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych oraz wnioskowania o ich usunięcie.