Czytniki absorbancji

 

 

CZYTNIKI MIKROPŁYTEK Z MONOCHROMATOREM (płynna regulacja długości fali)

SpectraMax ABS Plus
 • monochromator z płynną regulacją długości fali w zakresie 190-1000 nm
 • pomiar na płytkach 96- i 384- dołkowych i w kuwecie
 • opatentowana technologia PathCheck umożliwiająca pomiar w dołkach płytki przy różnej objętości cieczy pozwalająca na otrzymanie dokładnych wyników absorbancji
 • pomiary punktu końcowego, kinetyczne oraz skanowanie spektralne
 • inkubator z regulacją temperatury do 45oC
 • funkcja mieszania
 • oprogramowanie SoftMax Pro

Ulotka SpectraMax ABS Plus i SpectraMax ABS

SpectraMax ABS
 • monochromator z płynną regulacją długości fali w zakresie 340-850 nm
 • pomiar na płytkach 96- i 384- dołkowych
 • pomiary punktu końcowego, kinetyczne oraz skanowanie spektralne
 • inkubator z regulacją temperatury do 45oC
 • funkcja mieszania
 • oprogramowanie SoftMax Pro

Ulotka SpectraMax ABS Plus i SpectraMax ABS

 

SpectraMax Plus 384
 • monochromator z płynną regulacją długości fali w zakresie 190-1000 nm
 • pomiar na płytkach 96- i 384- dołkowych i w kuwecie
 • opatentowana technologia PathCheck umożliwiająca pomiar w dołkach płytki przy różnej objętości cieczy pozwalająca na otrzymanie dokładnych wyników absorbancji
 • pomiary punktu końcowego, kinetyczne oraz skanowanie spektralne
 • inkubator z regulacją temperatury do 45oC
 • wytrząsanie
 • oprogramowanie SoftMax Pro 

Ulotka SpectraMax Plus 384

RODO
że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i konieczne do prowadzenia korespondencji i podjęcia kontaktu zgodnie z moim zapytaniem i wyrażam zgodę na pobranie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia mi potrzebnych informacji.
RODO2
możliwości wglądu do moich danych osobowych, ich zmiany, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych oraz wnioskowania o ich usunięcie.