Antybiotykooporność i sepsa

Testy do wykrywania oporności antymikrobiologicznej VIASURE z CE-IVD

Oporność bakterii na antybiotyki to coraz większy problem dla systemu opieki zdrowotnej na całym świecie. Głównym jej powodem jest przede wszystkim nadużywanie i bezpodstawne stosowanie substancji przeciwbakteryjnych. Oporność bakterii jest przyczyną wielu zgonów (w samej Unii Europejskiej kilka tysięcy ludzi umiera przez antybiotykooporność)  i ogromnych kosztów hospitalizacji.

Są różne mechanizmy, dzięki którym bakterie stają się oporne na antybiotyki: czynne usuwanie substancji przeciwbakteryjnej, zmiany w przepuszczalności osłon bakteryjnych, modyfikacja miejsca docelowego oraz enzymatyczna inaktywacja leku. Wzrost oporności jest szczególnie znaczący w przypadku bakterii takich jak: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aeureus czy pałeczki Enterobacteriaceae. Te ostatnie są szczególnie groźne, gdyż wykazują oporność na antybiotyki tzw. "ostatniej szansy" - karbapenemy, charakteryzujące się najszerszym spektrum działania spośród wszystkich substancji przeciwbakteryjnych. Ich oporność wynika najczęściej z wytwarzania karbapenemaz - enzymów hydrolizujących karbapenemy, jak i również większość innych antybiotyków beta-laktamowych.

Ważnym narzędziem w wykrywaniu bakterii opornych na antybiotyki jest diagnostyka molekularna jako metoda szybkiej identyfikacji. W ofercie Certest/Viasure są m.in. testy do detekcji genów oporności na wankomycynę, klarytromycynę, Staphyloccocus auerus opornego na metycylinę oraz genów kodujących karbapenemazy: NDM, VIM, OXA, KPC oraz IMP.

 

  gotowe i łatwe do użycia zestawy - liofilizowany i rozporcjowany mastermix w stripach - wystarczy dodać bufor do rehydratacji i próbkę

  transport i przechowywanie w temperaturze pokojowej

  data ważności aż 24 miesiące od daty produkcji

  ten sam profil temperaturowy reakcji wszystkich zestawów VIASURE, możliwość  tworzenia własnych paneli badań

  wysoka czułość, specyficzność i powtarzalność

  certyfikat CE-IVD do diagnostyki in vitro

 

NR KAT. TEST OPIS
VS-VAN106
VS-VAN112
VIASURE Vancomycin resistance Real Time PCR Detection Kit (48)
VIASURE Vancomycin resistance Real Time PCR Detection Kit (96)
Detekcja i rozróżnienie genów venA i venB odpowiedzialnych za oporność na wankomycynę u enterokoków. Badanie w próbkach klinicznych od pacjentów z infekcjami bakteryjnymi
VS-CLA106
VS-CLA112
VIASURE H. pylori + Clarithromycin resistance Real Time PCR Detection Kit (48)
VIASURE H. pylori + Clarithromycin resistance Real Time PCR Detection Kit (96)
Identyfikacja H. pylori i detekcja oporności na klarytromycynę u H. pylori w próbkach biopsji z układu pokarmowego pacjenta
VS-MSA106

VS-MSA112

VIASURE Methicillin-resistant Staphylococcus aureus Real Time PCR Detection Kit (24)

VIASURE Methicillin-resistant Staphylococcus aureus Real Time PCR Detection Kit (48)

Identyfikacja i rozróżnianie MRSA (gronkowiec złocisty oporny na metycylinę), MSSA (gronkowiec złocisty wrażliwy na metycylinę), MRCoNS (metycylinooporny gronkowiec koagulazo-ujemny)
VS-CPE106

VS-CPE112
VIASURE Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae Real Time PCR Detection Kit (24)

VIASURE Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae Real Time PCR Detection Kit (48)
Detekcja i rozróżnienie karbapenemaz typu NDM, VIM, OXA, KPC oraz IMP
VS-EFF106
VS-EFF112
VIASURE Enterococcus faecalis + Enterococcus faecium Real Time PCR Detection Kit (48)
VIASURE Enterococcus faecalis + Enterococcus faecium Real Time PCR Detection Kit (96)
Zestaw do wykrywania infekcji bakteriami Enterococcus faecalis + Enterococcus faecium
VS-BLC106
VS-BLC112
VIASURE CTX, TEM, SHV & mcr Real Time PCR Detection Kit (48)
VIASURE CTX, TEM, SHV & mcr Real Time PCR Detection Kit (96)
Detekcja genów specyficznych dla rodziny beta-laktamaz CTX-M, TEM, SHV oraz genu kolistyny bakterii gram (-) związanych z opornością
VS-EAC106
VS-EAC112
VIASURE Enterobacter, A. baumannii & E.coli Real Time PCR Detection Kit (48)
VIASURE Enterobacter, A. baumannii & E.coli Real Time PCR Detection Kit (96)
Detekcja DNA Enterobacter, Acinetobacter baumanii i Escherichia coli
VS-PKP106
VS-PKP112
VIASURE Enterobacter, A. baumannii & E.coli Real Time PCR Detection Kit (48)
VIASURE Enterobacter, A. baumannii & E.coli Real Time PCR Detection Kit (96)
Detekcja DNA Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae i Proteus mirabilis

 

Powyższe testy są kompatybilne z następującymi aparatami do real-time PCR:

Kompatybilność VIASURE z aparatami

RODO
że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i konieczne do prowadzenia korespondencji i podjęcia kontaktu zgodnie z moim zapytaniem i wyrażam zgodę na pobranie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia mi potrzebnych informacji.
RODO2
możliwości wglądu do moich danych osobowych, ich zmiany, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych oraz wnioskowania o ich usunięcie.