Choroby odzwierzęce

Szybkie testy IgG i IgM Reascan+

Szybkie testy firmy Reagena z Finlandii oparte są o technologię ReaScan+. Charakteryzują się bardzo dobrą czułością i specyficznością. Wynik testu otrzymujemy po 20 minutach i odczytujemy za pomocą czytnika ReaScan+. W ofercie są testy do wykrywania chorób odkleszczowych (przeciwciał specyficznych dla antygenów m.in. Borrelia burgdorferi, wirusa odkleszczowego zapalenia mózgu (TBE)) oraz zakażeń hantawirusami (Dobrava i Puumala), których źródłem są gryzonie.

 

NR KAT. TEST OPIS
114313 ReaScan+ C6 LYME IgG (10) szybki test immunochromatograficzny do jakościowej detekcji przeciwciał IgG specyficznych dla Borrelia burgdorferi w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym. Zestaw służy do diagnozowania boreliozy z Lyme. Specyficzność: 99% dla CSF i 95% dla surowicy, czułość: 97% dla CSF i surowicy.
115103 ReaScan+ LYME IgM/IgG (10) szybki test metodą przepływu bocznego do wykrywania przeciwciał IgM i IgG swoistych dla antygenów Borrelia burdorferi w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym. Zestaw wykorzystuje antygeny C6 (VIsE) oraz PepC10(OspC). PPA 94,8%, NPA 95,6%.
114106 ReaScan TBE IgM (10) szybki test immunochromatograficzny do wykrywania przeciwciał IgM przeciwko wirusowi TBE w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym. Specyficzność: 99% dla CSF i 95% dla surowicy, czułość: 97% dla CSF i surowicy.
114102 ReaScan DOBRAVA-HANTAAN (10) szybki test metodą przepływu bocznego do wykrywania infekcji hantawirusami w surowicy i osoczu. NPA 100%, PPA 96%.
114253 ReaScan CXCL13 (10) zestaw do oznaczania CXCL13 w przypadku podejrzenia przypadku neuroboreliozy z Lyme. Specyficzność 96%, czułość 100% przy cut-off 250 pg/ml.
  ReaScan+ PUUMALA IgM (10) szybki test do wykrywania przeciwciał IgM przeciwko wirusowi Puumala w surowicy i osoczu. Pomaga w diagnozie ostrego zakażenia wirusem Puumala oraz epidemicznej neuropatii. PPA 99,3%, NPA 99,3%.

 

Testy POC Reagena

W ofercie Reageny jest także szybki test nie wymagający użycia czytnika do diagnostyki ostrego zakażenia wirusem Puumala. Do kasetki z testem nakrapia się 5 ul próbki, dodaje bufor i czeka 10-15 minut na wynik.

 

NR KAT. TEST OPIS
114001 Reagena POC PUUMALA IgM (10) szybki test do wykrywania przeciwciał IgM reaktywnych z białkiem nukleokapsydu wirusa Puumala. Materiałem do badania może być: surowica, osocze, krew pobrana z palca. Specyficzność 98,4%, czułość 93,1%.

 

Testy ELISA IgM i IgG Reagena

Zestawy Reagena EIA to testy immunoenzymatyczne do wykrywania przeciwciał IgM i IgG skierowanych przeciwko wirusom Puumala i Dobrava/Hantaan w ludzkiej surowicy. Testy charakteryzują się wysoką specyficznością i bardzo dobrą czułością. Wymagają użycia czytnika ELISA.

 

NR KAT. TEST OPIS
114202 Reagena Dobrava-Hantaan IgM EIA (96)  
114302 Reagena Dobrava-Hantaan IgG EIA (96)  
114201 Reagena Puumala IgM EIA (96)  
114301 Reagena Puumala IgG EIA (96)  
114403 Reagena LYME IgM/IgG EIA (96)