HPV

Identyfikacja 40 genotypów wirusa HPV metodą PCR i odwrotnej hybrydyzacji firmy AB Analitica

 

 • detekcja za pomocą namnażania fragmentów DNA metodą PCR, a następnie hybrydyzacji do specyficznych sond na bibule
 • certyfikat CE-IVD do diagnostyki in vitro
 • wysoka czułość i powtarzalność
 • system zapobiegający kontaminacji dUTP/UNG
 • zestaw zawiera gotowy do użycia mastermix do reakcji PCR, kontrolę pozytywną, roztwór denaturujący, nitrocelulozowe stripy ze specyficznymi sondami, tacki na stripy, transparentną nakładkę do interpretacji wyników, roztwór do hybrydyzacji i inne niezbędne odczynniki oprócz sterylnej wody wolnej od DNaz i RNaz
 • identyfikacja aż 40 genotypów wirusa HPV na jednym stripie
 • wykrywane genotypy: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68 (a i b), 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84, 87, 89 i 90
 • universal band na stripie - wykrywa obecność innych genotypów poza wymienionymi 40
 • możliwość automatyzacji

 

Procedura testu:

1. Amplifikacja DNA: reakcja PCR wraz z koamplifikacją genu housekeepingowego (kontrola wewnętrzna). Zestaw zawiera gotowy mastermix do PCR.

2. Denaturacja próbki: inkubacja z roztworem denaturującym w temperaturze pokojowej przez 5 minut.

3. Hybrydyzacja: inkubacja stripu ze zdenaturowanym biotynylowanym produktem PCR w 420C przez 60 minut.

4. Przemywanie: wymywanie produktów PCR, które nie związały się z membraną.

5. Wizualizacja: inkubacja stripów ze streptawidyną w 420C przez 15 minut, a następnie wybarwianie stripów (NBT/BCIP) przez 5 minut.

HPV express procedura

NR KAT. TEST OPIS
03-35A-20 AMPLIQUALITY HPV-TYPE EXPRESS v3.0 Genotypowanie (identyfikacja) 40 genotypów wirusa HPV

 

Zestawy do wykrywania genotypów wirusa HPV wysokiego i niskiego ryzyka metodą real-time PCR firmy AB Analitica

 

 • diagnostyka oparta o metodę real-time PCR
 • certyfikat CE-IVD do diagnostyki in vitro
 • wysoka czułość i powtarzalność
 • system zapobiegający kontaminacji dUTP/UNG
 • wspólny profil temperaturowy reakcji dla zestawów AB Analitica
 • gotowe do użycia mastermixy
 • opakowania: zestawy na 50 i 100 reakcji
 • walidacja na aparaty m.in.: ABI 7500 Fast/Fast Dx, Bio-Rad CFX96/CFX96 IVD, Rotor-Gene Q MDx Qiagen, LC 480 II Roche

 

NR KAT. TEST OPIS
RQ-123-4M
RQ-123-6M
REALQUALITY RQ-HPV Screen (50)
REALQUALITY RQ-HPV Screen (100)
Detekcja 14 genotypów wysokiego ryzyka wirusa HPV oraz genotypowanie HPV 16 i 18. Zestaw klinicznie zwalidowany zgodnie z wytycznymi Meyer.
- HPV 16 (JOE)
- HPV 18 (Cy5)

- HPV 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (FAM)
- endogenna IC (ROX)
RQ-99-4M
RQ-99-6M
REALQUALITY RQ-HPV HR/LR Multiplex (50)
REALQUALITY RQ-HPV HR/LR Multiplex (100)

Detekcja 20 genotypów wysokiego ryzyka wirusa HPV i 2 genotypów niskiego ryzyka oraz genotypowanie HPV 6, 11, 16 i 18.
Mix-1:
- HPV 16 (JOE)
- HPV 18 (Cy5)
- HPV 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (FAM)

- endogenna IC (ROX)
Mix-2:
- HPV 6 (JOE)
- HPV 11 (Cy5)
- HPV 26, 53, 67, 70, 73, 82 (FAM)
- endogenna IC (ROX)

RQ-103-4M
RQ-103-6M
REALQUALITY RQ-Multi HPV Detection (50)
REALQUALITY RQ-Multi HPV Detection (100)

Detekcja 20 genotypów wysokiego ryzyka wirusa HPV i 8 genotypów niskiego ryzyka oraz genotypowanie HPV 16 i 18.
Mix-1:
- HPV 16 (JOE)
- HPV 18 (Cy5)
- HPV 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (FAM)

- endogenna IC (ROX)
Mix-2:
- HPV 40, 42, 43, 44, 55, 83 (JOE)
- HPV 6, 11 (Cy5)
- HPV 26, 53, 67, 70, 73, 82 (FAM)
- endogenna IC (ROX)

Zestawy do identyfikacji genotypów 16 i 18 wirusa HPV metodą real-time PCR VIASURE firmy Certest

 

 gotowe i łatwe do użycia zestawy - liofilizowany i rozporcjowany mastermix w stripach - wystarczy dodać bufor do rehydratacji i próbkę

transport i przechowywanie w temperaturze pokojowej

  data ważności aż 24 miesiące od daty produkcji

 ten sam profil temperaturowy reakcji wszystkich zestawów VIASURE, możliwość tworzenia własnych paneli badań

wysoka czułość, specyficzność i powtarzalność

certyfikaty CE-IVD, walidacja zgodna z ISO 13485

 

NR KAT. TEST OPIS
VS-SP01
5xVS-SP01
VIASURE Sexual Health Panel II Real Time PCR Detection Kit (12)
VIASURE Sexual Health Panel II Real Time PCR Detection Kit (60)
Genotypowanie HPV wysokiego i niskiego ryzyka na zasadzie 1 pacjent = 1 strip:
1-wszy dołek - HPV high risk (16, 18, 31, 35)
2-gi dołek - HPV high risk (33, 59, 56, 58)
3-ci dołek - HPV high risk (68, 73, 26, 82)
4-ty dołek - HPV high risk (51, 69, 39, 66)
5-ty dołek - HPV high risk (53, 52, 45)
6-ty dołek - HPV low risk (11, 70, 43)
7-dmy dołek - HPV low risk (42, 40, 54)
8-smy dołek - HPV low risk (61, 44, 6)
VS-HPV106
VS-HPV112
VIASURE Papilloma Virus 16 + 18 Real Time PCR Detection Kit (48)
VIASURE Papilloma Virus 16 + 18 Real Time PCR Detection Kit (96)
Detekcja i genotypowanie HPV 16 i 18
VS-HRP106
VS-HRP112
VIASURE High Risk Papilloma Real Time PCR Detection Kit (24)
VIASURE High Risk Papilloma Real Time PCR Detection Kit (48)
Detekcja HPV 16 i 18, 35/58/66, 33/45/51, 52/59/68 i 31/39/56