Infekcje układu moczowo-płciowego

Zestawy do diagnostyki infekcji układu moczowo-płciowego metodą real-time PCR oraz PCR i odwrotnej hybrydyzacji firmy AB Analitica

 

ZESTAWY NA REAL-TIME PCR:

 • certyfikat CE-IVD do diagnostyki in vitro
 • wysoka czułość i powtarzalność
 • system zapobiegający kontaminacji dUTP/UNG
 • wspólny profil temperaturowy reakcji dla zestawów AB Analitica
 • gotowe do użycia mastermixy
 • opakowania: zestawy na 50 i 100 reakcji
 • walidacja na aparaty m.in.: ABI 7500 Fast/Fast Dx, Bio-Rad CFX96/CFX96 IVD, Rotor-Gene Q MDx Qiagen, LC 480 II Roche

 

NR KAT. TEST OPIS

RQ-127-4M
RQ-127-6M

REALQUALITY RQ-SevenSTI (50)
REALQUALITY RQ-SevenSTI (100)
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis
RQ-107-4M
RQ-107-6M
REALQUALITY RQ-STI CT/NG/MG (50)
REALQUALITY RQ-STI CT/NG/MG (100)
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium
RQ-109-4M
RQ-109-6M
REALQUALITY RQ-STI CT (50)
REALQUALITY RQ-STI CT (100)
Chlamydia trachomatis

RQ-71-4M
RQ-71-6M

REALQUALITY RQ-STI CT/NG (50)
REALQUALITY RQ-STI CT/NG (100)
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae
RQ-72-4M
RQ-72-6M
REALQUALITY RQ-STI MG/MH (50)
REALQUALITY RQ-STI MG/MH (100)
Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis
RQ-73-4M
RQ-73-6M
REALQUALITY RQ-STI UU/UP (50)
REALQUALITY RQ-STI UU/UP (100)
Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum
RQ-95-4M
RQ-95-6M
REALQUALITY RQ-STI TV (50)
REALQUALITY RQ-STI TV (100)
Trichomonas vaginalis
RQ-123-4M
RQ-123-6M
REALQUALITY RQ-HPV Screen (50)
REALQUALITY RQ-HPV Screen (100)
Detekcja 14 genotypów wysokiego ryzyka wirusa HPV oraz genotypowanie HPV 16 i 18. Zestaw klinicznie zwalidowany zgodnie z wytycznymi Meyer
RQ-99-4M
RQ-99-6M
REALQUALITY RQ-HPV HR/LR Multiplex (50)
REALQUALITY RQ-HPV HR/LR Multiplex (100)
Detekcja 20 genotypów wysokiego ryzyka wirusa HPV i 2 genotypów niskiego ryzyka oraz genotypowanie HPV 6, 11, 16 i 18
RQ-103-4M
RQ-103-6M

REALQUALITY RQ-Multi HPV Detection (50)
REALQUALITY RQ-Multi HPV Detection (100)

Detekcja 20 genotypów wysokiego ryzyka wirusa HPV i 8 genotypów niskiego ryzyka oraz genotypowanie HPV 16 i 18

 

ZESTAW DO DIAGNOSTYKI METODĄ PCR I ODWROTNEJ HYBRYDYZACJI NA BLOTACH (REVERSE LINE BLOT):

 • detekcja za pomocą namnażania fragmentów DNA metodą PCR, a następnie hybrydyzacji do specyficznych sond na bibule
 • certyfikat CE-IVD do diagnostyki in vitro
 • wysoka czułość i powtarzalność
 • system zapobiegający kontaminacji dUTP/UNG
 • zestaw zawiera gotowy do użycia mastermix do reakcji PCR, kontrolę pozytywną, roztwór denaturujący, nitrocelulozowe stripy ze specyficznymi sondami, tacki na stripy, transparentną nakładkę do interpretacji wyników, roztwór do hybrydyzacji i inne niezbędn eodczynniki oprócz sterylnej wody wolnej od DNaz i RNaz
 • identyfikacja aż 40 genotypów wirusa HPV na jednym stripie
 • wykrywane genotypy: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68 (a i b), 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84, 87, 89 i 90)
 • universal band na stripie - wykrywa obecność innych genotypów poza wymienionymi 40
 • możliwość automatyzacji

 

Procedura testu:

1. Amplifikacja DNA: reakcja PCR wraz z koamplifikacją genu housekeepingowego (kontrola wewnętrzna). Zestaw zawiera gotowy mastermix do PCR.

2. Denaturacja próbki: inkubacja z roztworem denaturującym w temperaturze pokojowej przez 5 minut.

3. Hybrydyzacja: inkubacja stripu ze zdenaturowanym biotynylowanym produktem PCR w 420C przez 60 minut.

4. Przemywanie: wymywanie produktów PCR, które nie związały się z mebraną.

5. Wizualizacja: inkubacja stripów ze streptawidyną w 420C przez 15 minut, a następnie wybarwianie stripów (NBT/BCIP) przez 5 minut.

stripy do genotypowania HPV

NR KAT. TEST OPIS
03-35A-20 AMPLIQUALITY HPV-TYPE EXPRESS v3.0 (20) Genotypowanie (identyfikacja) 40 genotypów wirusa HPV

 

Zestawy do diagnostyki infekcji układu moczowo-płciowego metodą real-time PCR VIASURE

 

gotowe i łatwe do użycia zestawy - liofilizowany i rozporcjowany mastermix w stripach - wystarczy dodać bufor do rehydratacji i próbkę

 transport i przechowywanie w temperaturze pokojowej

  data ważności aż 24 miesiące od daty produkcji

 ten sam profil temperaturowy reakcji wszystkich zestawów VIASURE, możliwość tworzenia własnych paneli badań

 wysoka czułość, specyficzność i powtarzalność

 certyfikaty CE-IVD, walidacja zgodna z ISO 13485

 

ZESTAWY MULTIPLEX

NR KAT. TEST PATOGENY
VS-STD106
VS-STD112
VIASURE Sexually transmitted diseases Real Time PCR Detection Kit (24)
VIASURE Sexually transmitted diseases Real Time PCR Detection Kit (48)
Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalum, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis
VS-HHT106

VS-HHT112
VIASURE Herpes virus 1, Herpes virus 2 & Treponema pallidum Real Time PCR Detection Kit (48)
VIASURE Herpes virus 1, Herpes virus 2 & Treponema pallidum Real Time PCR Detection Kit (96)
wirus Herpes 1, Herpes 2 i Treponema pallidum (krętek blady, kiła)
VS-CGT106
VS-CGT112
VIASURE C. albicans, G. vaginalis & T. vaginalis Real Time PCR Detection Kit (48)
VIASURE C. albicans, G. vaginalis & T. vaginalis Real Time PCR Detection Kit (96)
Candida albicans, Gardnerella vaginalis,Trichomonas vaginalis
VS-HPV106
VS-HPV112
VIASURE Human Papilloma Virus 16 + 18 Real Time PCR Detection Kit (48)
VIASURE Human Papilloma Virus 16 + 18 Real Time PCR Detection Kit (96)
wirus HPV genotypy 16 i 18
VS-HRP106

VS-HRP112
VIASURE High Risk Papiloma (16), (18) & (35/58/66) + (33/45/51), (52/59/68) & (31/39/56) Real Time PCR Detection Kit (24)
VIASURE High Risk Papiloma (16), (18) & (35/58/66) + (33/45/51), (52/59/68) & (31/39/56) Real Time PCR Detection Kit (48)
genotypowanie HPV 16 i 18 i screening genotypów: 35/58/66, 33/45/51, 52/59/68 oraz 31/39/56
VS-CTN106
VS-CTN112
VIASURE N. gonorrhoeae + C.trachomatis Real Time PCR Detection Kit (48)
VIASURE  N. gonorrhoeae + C.trachomatis Real Time PCR Detection Kit (96)
Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis
VS-MGR106

VS-MGR112
VIASURE Macrolide resistance-associated mutations  Real Time PCR Detection Kit (48)
VIASURE Macrolide resistance-associated mutations Real Time PCR Detection Kit (96)
mutacje związane z opornością na makrolidy
VS-NCR106
VS-NCR112
VIASURE Neisseria gonorrhoeae ciproflacin resistant (48)
VIASURE Neisseria gonorrhoeae ciproflacin resistant (96)
N. gonorrhoeae oporna na cyproflaksacynę

 

PANEL -  screening w kierunku zakażeń uro-genitalnych

NR KAT. PANEL PATOGENY
VS-SP01 VIASURE Sexual Health Panel I Real Time PCR Detection Kit
(zestaw na 24 reakcje)
Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalum
Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis

wirus Herpes 1, Herpes 2 i Treponema pallidum (krętek blady, kiła)
Candida albicans, Gardnerella vaginalis,Trichomonas vaginalis
VS-SP02 VIASURE Sexual Health Panel II Real Time PCR Detection Kit
(zestaw na 12 reakcji)
Genotypowanie HPV wysokiego i niskiego ryzyka na zasadzie 1 pacjent = 1 strip:
1-wszy dołek - HPV high risk (16,18, 31, 35)
2-gi dołek - HPV high risk (33, 59, 56, 58)
3-ci dołek - HPV high risk (68, 73, 26, 82)
4-ty dołek - HPV high risk (51, 69, 39, 66)
5-ty dołek - HPV high risk (53, 52, 45)
6-ty dołek - HPV low risk (11, 70, 43)
7-dmy dołek - HPV low risk (42,40, 54)
8-smy dołek - HPV low risk (61, 44, 6)

 

ZESTAWY MONOPLEX

NR KAT. TEST PATOGEN
VS-GBS106
VS-GBS106
VIASURE GBS Real Time PCR Detection Kit (48)
VIASURE GBS Real Time PCR Detection Kit (96)
Streptococcus B
VS-TPA106
VS-TPA112
VIASURE Treponema pallidum Real Time PCR Detection Kit (48)
VIASURE Treponema pallidum Real Time PCR Detection Kit (96)
Treponema pallidum (krętek blady, kiła)
VS-LGV106
VS-LGV112
VIASURE C. trachomatis (LGV) Real Time PCR Detection Kit (48)
VIASURE C. trachomatis (LGV) Real Time PCR Detection Kit (96)
Chlamydia trachomatis (LGV)
VS-AVA106
VS-AVA112
VIASURE Atopobium vaginae Real Time PCR Detection Kit (48)
VIASURE Atopobium vaginae Real Time PCR Detection Kit (96)
Atopobium vaginae
VS-CAU106
VS-CAU112
VIASURE Candida auris Real Time PCR Detection Kit (48)
VIASURE Candida auris Real Time PCR Detection Kit (96)
Candida auris