Infekcje układu moczowo-płciowego

Zestawy do diagnostyki infekcji układu moczowo-płciowego metodą real-time PCR oraz PCR i odwrotnej hybrydyzacji firmy AB Analitica

 

ZESTAWY NA REAL-TIME PCR:

 • certyfikat CE-IVD do diagnostyki in vitro
 • wysoka czułość i powtarzalność
 • system zapobiegający kontaminacji dUTP/UNG
 • wspólny profil temperaturowy reakcji dla zestawów AB Analitica
 • gotowe do użycia mastermixy
 • opakowania: zestawy na 50 i 100 reakcji

 

TEST OPIS
REALQUALITY RQ-SevenSTI Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis
   
REALQUALITY RQ-STI CT/NG/MG Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium
   
REALQUALITY RQ-STI CT Chlamydia trachomatis
   
REALQUALITY RQ-STI CT/NG Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae
   
REALQUALITY RQ-STI MG/MH Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis
   
REALQUALITY RQ-STI UU/UP Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum
   
REALQUALITY RQ-STI TV Trichomonas vaginalis
   
REALQUALITY RQ-HPV Screen Detekcja 14 genotypów wysokiego ryzyka wirusa HPV oraz genotypowanie HPV 16 i 18. Zestaw klinicznie zwalidowany zgodnie z wytycznymi Meyer
   
REALQUALITY RQ-HPV HR Multiplex Detekcja 14 genotypów wysokiego ryzyka wirusa HPV oraz genotypowanie HPV 16 i 18
   
REALQUALITY RQ-HPV HR/LR Multiplex Detekcja 20 genotypów wysokiego ryzyka wirusa HPV i 2 genotypów niskiego ryzyka oraz genotypowanie HPV 6, 11, 16 i 18
   
REALQUALITY RQ-Multi HPV Detection Detekcja 20 genotypów wysokiego ryzyka wirusa HPV i 8 genotypów niskiego ryzyka oraz genotypowanie HPV 16 i 18

 

ZESTAW DO DIAGNOSTYKI METODĄ PCR I ODWROTNEJ HYBRYDYZACJI NA BLOTACH (REVERSE LINE BLOT):

 • detekcja za pomocą namnażania fragmentów DNA metodą PCR, a następnie hybrydyzacji do specyficznych sond na bibule
 • certyfikat CE-IVD do diagnostyki in vitro
 • wysoka czułość i powtarzalność
 • system zapobiegający kontaminacji dUTP/UNG
 • gotowy do użycia mastermix
 • identyfikacja aż 40 genotypów wirusa HPV na jednym stripie
 • wykrywane genotypy: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68 (a i b), 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84, 87, 89 i 90)
 • universal band na stripie - wykrywa obecność innych genotypów poza wymienionymi 40
 • możliwość automatyzacji
TEST OPIS
AMPLIQUALITY HPV-TYPE EXPRESS v3.0 (20) Genotypowanie (identyfikacja) 40 genotypów wirusa HPV

 

Zestawy do diagnostyki infekcji układu moczowo-płciowego metodą real-time PCR VIASURE

 

gotowe i łatwe do użycia zestawy - liofilizowany i rozporcjowany mastermix w stripach - wystarczy dodać bufor do rehydratacji i próbkę

 transport i przechowywanie w temperaturze pokojowej

  data ważności aż 24 miesiące od daty produkcji

 ten sam profil temperaturowy reakcji wszystkich zestawów VIASURE, możliwość tworzenia własnych paneli badań

 wysoka czułość, specyficzność i powtarzalność

 certyfikaty CE-IVD, walidacja zgodna z ISO 13485

 

ZESTAWY MULTIPLEX

TEST PATOGENY
Sexually transmitted diseases Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalum, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis
   
Herpes virus 1, Herpes virus 2 & Treponema pallidum wirus Herpes 1, Herpes 2 i Treponema pallidum (krętek blady, kiła)
   
H. ducreyi + C. trachomatis (LGV) Haemophilius ducreyi, Chlamydia trachomatis
   
C. albicans, G. vaginalis & T. vaginalis Candida albicans, Gardnerella vaginalis,Trichomonas vaginalis
   
Human Papilloma Virus 16 + 18 wirus HPV genotypy 16 i 18

 

PANEL -  screening w kierunku zakażeń uro-genitalnych

PANEL PATOGENY
Sexual Health Panel I
(zestaw na 24 reakcje)
Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalum
Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis

wirus Herpes 1, Herpes 2 i Treponema pallidum (krętek blady, kiła)
Candida albicans, Gardnerella vaginalis,Trichomonas vaginalis

 

ZESTAWY MONOPLEX

TEST PATOGEN
GBS Streptococcus B
   
Treponema pallidum Treponema pallidum (krętek blady, kiła)

 

Zestawy VIASURE są kompatybilne z następującymi aparatami real-time PCR:

Kompatybilność VIASURE z aparatami

 

 

Katalog VIASURE  Katalog produktów VIASURE