Panel transplantologiczny

Zestawy do diagnostyki infekcji okołotransplantacyjnych firmy AB Analitica

 

ZESTAWY NA REAL-TIME PCR:

  • certyfikat CE-IVD do diagnostyki in vitro
  • wysoka czułość i powtarzalność
  • system zapobiegający kontaminacji dUTP/UNG
  • wspólny profil temperaturowy reakcji dla zestawów AB Analitica
  • gotowe do użycia mastermixy
  • opakowania: zestawy na 50 i 100 reakcji
  • zakup testu i standardu pozwala na analizę ilościową

 

TEST OPIS
REALQUALITY RQ-CMV (50) i (100) Zestaw do detekcji cytomegalowirusa (CMV)
REALQUALITY RQ-CMV STANDARD Standardy do ilościowej analizy cytomegalowirusa (CMV)
   
REALQUALITY RQ-EBV (50) i (100) Zestaw do detekcji wirusa Epstein-Barr (EBV)
REALQUALITY RQ-EBV STANDARD Standardy do ilościowej analizy wirusa Epstein-Barr (EBV)
   
REALQUALITY RS-HSV1 (50) i (100) Zestaw do detekcji wirusa Herpes Simplex typu 1 (HSV1)
REALQUALITY RQ-HSV1 STANDARD Standardy do ilościowej analizy wirusa Herpes Simplex typu 1 (HSV1)
   
REALQUALITY RS-HSV2 (50) i (100) Zestaw do detekcji wirusa Herpes Simplex typu 2 (HSV2)
REALQUALITY RQ-HSV1 STANDARD Standardy do ilościowej analizy wirusa Herpes Simplex typu 2 (HSV2)
   
REALQUALITY RS-HHV6 (50) i (100) Zestaw do detekcji ludzkiego wirusa Herpes typu 6 (HHV6)
REALQUALITY RQ-HHV6 STANDARD Standardy do ilościowej analizy ludzkiego wirusa Herpes typy 6 (HHV6)
   
REALQUALITY RQ-HHV7 (50) i (100) Zestaw do detekcji ludzkiego wirusa Herpes typu 7 (HHV7)
REALQUALITY RQ-HHV7 STANDARD Standardy do ilościowej analizy ludzkiego wirusa Herpes typy 7 (HHV7)
   
REALQUALITY RQ-HHV8 (50) i (100) Zestaw do detekcji ludzkiego wirusa Herpes typu 8 (HHV8)
REALQUALITY RQ-HHV8 STANDARD Standardy do ilościowej analizy ludzkiego wirusa Herpes typy 8 (HHV8)
   
REALQUALITY RS-VZV (50) i (100) Zestaw do detekcji wirusa Varicella-zoster (VZV)
REALQUALITY RQ-VZV STANDARD Standardy do ilościowej analizy wirusa Varicella-zoster (VZV)
   
REALQUALITY RQ-PARVO B19 (50) i (100) Zestaw do detekcji parwowirusa B19 (Parvovirus B19)
REALQUALITY RQ-PARVO B19 STANDARD Standardy do ilościowej analizy parwowirusa B19
   
REALQUALITY RQ-BKV (50) i (100) Zestaw do detekcji wirusa BK
REALQUALITY RQ-BKV STANDARD Standardy do ilościowej analizy wirusa BK
   
REALQUALITY RQ-JCV (50) i (100) Zestaw do detekcji wirusa JC
REALQUALITY RQ-JCV STANDARD Standardy do ilościowej analizy wirusa JC
   
REALQUALITY RQ-ENTERO (50) i (100) Zestaw do detekcji enterowirusa
REALQUALITY RQ-ENTERO STANDARD Standardy do ilościowej analizy enterowirusa
   
REALQUALITY RQ-ADENO (50) i (100) Zestaw do detekcji adenowirusa
REALQUALITY RQ-ADENO STANDARD Standardy do ilościowej analizy adenowirusa
   
REALQUALITY RQ-HIV DNA (50) i (100) (RUO) Zestaw do detekcji DNA wirusa HIV-1
REALQUALITY RQ-HIV DNA STANDARD (RUO) Standardy do ilościowej analizy DNA wirusa HIV-1

 

Zestawy multiplex do diagnostyki infekcji przy przeszczepach VIASURE

 

 gotowe i łatwe do użycia zestawy - liofilizowany i rozporcjowany mastermix w stripach - wystarczy dodać bufor do rehydratacji i próbkę

 transport i przechowywanie w temperaturze pokojowej

  data ważności aż 24 miesiące od daty produkcji

 ten sam profil temperaturowy reakcji wszystkich zestawów VIASURE, możliwość tworzenia własnych paneli badań

 wysoka czułość, specyficzność i powtarzalność

 certyfikaty CE-IVD, walidacja zgodna z ISO 13485

 

TEST PATOGENY
BK+ JC Virus wirusy BKV i JCV
Herpes Virus 1, Herpes Virus 2 & Varicela Zoster Virus wirusy HSV1, HSV2 i VZV
Human Herpes Virus 6, 7 & 8 wirusy HHV6, HHV7 i HHV8