pobierz katalog

 

Promocja Virale

Syngen DNA Mini Kit

Image

Cena
 479,00 zł netto 589,17 zł brutto
Opakowanie
SKU
SY241010
Producent
Syngen
Opis produktu

Zestaw Syngen DNA Mini Kit służy do izolacji całkowitego DNA z szerokiej gamy próbek, takich jak tkanki świeże i mrożone, tkanki w bloczkach parafinowych i formalinie, bakterie G(+) i G(-), bakterie w wymazach i płynach ustrojowych, świeża i mrożona krew, osocze, surowica, kożuszek leukocytarny, hodowle komórkowe, wymazówki, włosy, drożdże i grzyby. Poza DNA genomowym, izolat zawiera także frakcję mitochondrialną, jak również wirusowy DNA. Wyizolowaniu ulegają fragmenty o długości do 50.000 pz, z przewagą fragmentów długości 20.000-30.000 pz. Aby ułatwić pracę Kit został wyposażony w ręczne jednorazowe homogenizatorki.

Zestaw Syngen DNA Mini Kit jest przeznaczony również do izolacji DNA z kleszcza w celu dalszej detekcji patogenów, którymi kleszcz mógł być zarażony.

Wyizolowany DNA ma wysoki stopień czystości, dzięki czemu może być użyty bezpośrednio do dalszych analiz, jak reakcje enzymatyczne z detekcją w czasie rzeczywistym, mikromacierze i inne procedury wymagające DNA wysokiej jakości.


Najważniejsze zalety:
- homogenizatorki H w zestawie
- proteinaza K w zestawie
- izolacja z różnego rodzaju próbek
- szybka i wydajna izolacja
- wysoka czystość wyizolowanego DNA
- gwarancja usunięcia inhibitorów reakcji PCR
 
Przykładowe aplikacje:
- PCR i real-time PCR
- genotypowanie SNP
- NGS
- mikromacierze CGH
- badania farmakogenetyczne
- analizy metylacyjne
- badania przesiewowe
- Southern blotting

Materiał wyjściowy:
- tkanki świeże i mrożone
- tkanki w bloczkach parafinowych FFPE
- hodowle komórkowe
- świeża i mrożona krew
- surowica, osocze, płyny ustrojowe
- kożuszek limfocytarny
- bakterie G(+) i G(-)
- wymazy
- bakterie w wymazach i płynach ustrojowych
- drożdże i grzyby
- kleszcze
- włosy
- pióra
- paznokcie

Zwróć uwagę

homogenizatorki H w zestawie
proteinaza K w zestawie

Przykładowe zastosowania

PCR i real-time PCR
NGS
mikromacierze CGH
metylacja

Typowa czystość

A260/A280 = 1,7-1,9

Typowa wydajność

5-50 µg DNA w zależności od rodzaju próbki

Wielkość próbki

25 mg tkanki, 5*106 komórek, 200 ul krwi, kleszcz

Objętość elucji

30-200 µl

Materiał wyjściowy (m.in.):

tkanki, komórki, FFPE, krew, surowica, wymazy, bakterie, kleszcz

Czas izolacji

20-40 minut