Syngen DNA Mini Kit

Image

Cena
 479,00 zł netto 589,17 zł brutto
Opakowanie
SKU
SY241010
Producent
Syngen
Opis produktu

Zestaw Syngen DNA Mini Kit służy do izolacji całkowitego DNA z szerokiej gamy próbek, takich jak tkanki świeże i mrożone, tkanki w bloczkach parafinowych i formalinie, bakterie G(+) i G(-), bakterie w wymazach i płynach ustrojowych, świeża i mrożona krew, osocze, surowica, kożuszek leukocytarny, hodowle komórkowe, wymazówki, włosy, drożdże i grzyby. Poza DNA genomowym, izolat zawiera także frakcję mitochondrialną, jak również wirusowy DNA. Wyizolowaniu ulegają fragmenty o długości do 50.000 pz, z przewagą fragmentów długości 20.000-30.000 pz. Aby ułatwić pracę Kit został wyposażony w ręczne jednorazowe homogenizatorki.

Zestaw Syngen DNA Mini Kit jest przeznaczony również do izolacji DNA z kleszcza w celu dalszej detekcji patogenów, którymi kleszcz mógł być zarażony.

Wyizolowany DNA ma wysoki stopień czystości, dzięki czemu może być użyty bezpośrednio do dalszych analiz, jak reakcje enzymatyczne z detekcją w czasie rzeczywistym, mikromacierze i inne procedury wymagające DNA wysokiej jakości.


Najważniejsze zalety:
- homogenizatorki H w zestawie
- proteinaza K w zestawie
- izolacja z różnego rodzaju próbek
- szybka i wydajna izolacja
- wysoka czystość wyizolowanego DNA
- gwarancja usunięcia inhibitorów reakcji PCR
 
Przykładowe aplikacje:
- PCR i real-time PCR
- genotypowanie SNP
- NGS
- mikromacierze CGH
- badania farmakogenetyczne
- analizy metylacyjne
- badania przesiewowe
- Southern blotting

Materiał wyjściowy:
- tkanki świeże i mrożone
- tkanki w bloczkach parafinowych FFPE
- hodowle komórkowe
- świeża i mrożona krew
- surowica, osocze, płyny ustrojowe
- kożuszek limfocytarny
- bakterie G(+) i G(-)
- wymazy
- bakterie w wymazach i płynach ustrojowych
- drożdże i grzyby
- kleszcze
- włosy
- pióra
- paznokcie

Zwróć uwagę

homogenizatorki H w zestawie
proteinaza K w zestawie

Przykładowe zastosowania

PCR i real-time PCR
NGS
mikromacierze CGH
metylacja

Typowa czystość

A260/A280 = 1,7-1,9

Typowa wydajność

5-50 µg DNA w zależności od rodzaju próbki

Wielkość próbki

25 mg tkanki, 5*106 komórek, 200 ul krwi, kleszcz

Objętość elucji

30-200 µl

Materiał wyjściowy (m.in.):

tkanki, komórki, FFPE, krew, surowica, wymazy, bakterie, kleszcz

Czas izolacji

20-40 minut