Syngen Stool DNA Mini Kit

Image

Cena
 664,00 zł netto 816,72 zł brutto
Opakowanie
SKU
SY271010
Producent
Syngen
Opis produktu

Zestaw Syngen Stool DNA Mini Kit służy do izolacji całkowitego DNA z próbek kału świeżego i mrożonego oraz innych trudnych i zanieczyszczonych materiałów. Izolacji ulega całkowity DNA zawarty w próbce, pochodzący z żywności oraz od bakterii, pierwotniaków, pasożytów i wirusów. Wyizolowaniu ulegają fragmenty o długości do 50.000 pz, z przewagą fragmentów długości 20.000-30.000 pz.

Wyizolowany DNA ma wysoki stopień czystości, dzięki czemu może być użyty bezpośrednio do dalszych analiz, jak reakcje enzymatyczne z detekcją w czasie rzeczywistym, mikromacierze i inne procedury wymagające DNA wysokiej jakości.


Najważniejsze zalety:
- proteinaza K i kulki szklane w zestawie
- protokoły zoptymalizowane dla kału i innych trudnych materiałów
- szybka i wygodna izolacja kolumienkowa
- brak konieczności używania rozpuszczalników organicznych

Przykładowe aplikacje:
- PCR i real time PCR
- wykrywanie zakażeń
- badania przesiewowe

Materiał wyjściowy:
- kał świeży
- kał mrożony

Zwróć uwagę

proteinaza K i kulki szklane w zestawie

Typowa czystość

A260/A280 = 1,7-1,9

Wielkość próbki

50-100mg kału

Objętość elucji

50-200ul

Materiał wyjściowy (m.in.):

kał świeży lub mrożony

Czas izolacji

50-60 minut