Usługi

Eurofins Genomics to międzynarodowy koncern świadczący od wielu lat usługi oraz dostarczający produkty z dziedziny biologii molekularnej. Firma znana jest ze swojej innowacyjności i technologii tworzonych bezpośrednio z myślą o klientach.

Oferta obejmuje usługi syntezy oligonukleotydów DNA i RNA, wraz z szeroką gamą modyfikacji (m.in. primerów i sond), sekwencjonowania DNA metodą Sangera oraz Sekwencjonowania Nowej Generacji (NGS), syntezy genów, genotypowania, analizy bioinformatycznej zarówno dla ośrodków akademickich jak i przemysłu. Firma pracuje w oparciu o standardy Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) oraz zgodnie ze standardami ISO 9001 i ISO 13485.

Oligunukleotydy zoptymalizowane (m.in. primery i sondy):

qPCR probes sondy do real-time PCR

PCR primer startery do PCR

SeqPrimer startery do sekwencjonowania

Cloning Oligos oligonukleotydy zoptymalizowane do reakcji klonowania oraz syntezy genów

NGSgrade Oligos nukleotydy zwalidowane do reakcji NGS

SeqPrimer NGS
Startery przeznaczone do aplikacji typu sekwencjonowanie, weryfikacji eksperymentów mutagenezy (SDM), detekcji heterozygot oraz analiz SNP metodą sekwencjonowania, sekwencjonowania mtDNA, genotypowania poprzez sekwencjonowanie metodą Sangera, identyfikacji małych delecji i insercji, detekcji rearanżacji. Czystość sekwencji oznaczonej UPLC wynosi 90%, a jakość potwierdzana jest MALDI-TOF MS. Producent gwarantuje wydajność 5nmol.

NGSgrade Oligos
Startery NGSgrade powstały w oparciu o doświadczenia Eurofins Genomics jako firmy świadczącej usługi sekwencjonowania NGS. Produkty syntezy przechodzą szereg kontroli jak MALDI-TOF MS czy elektroforeza kapilarna w aparacie Fragment Analyzer AATI. Gwarantowana czystość po oczyszczaniu HPLC przekracza 80%, zredukowano ryzyko pomyłek podczas analiz typu multiplex NGS. Oligonukleotydy NGSgrade przeznaczone są do wszelkich zastosowań typu NGS na wszystkich dostępnych urządzeniach NGS. Dostępne są w wersji niezmodyfikowanej, zmodyfikowanej oraz PTO.

Synteza oligonukleotydów:

 • oligonukleotydy DNA w probówkach
 • oligonukleotydy DNA na płytkach
 • oligonukleotydy oczyszczane
 • oligonukleotydy DNA modyfikowane
 • oligonukleotydy ssRNA
 • O-Methyl-RNA/Chimerics
 • oligonukleotydy RNA modyfikowane

Synteza Genów:

 • synteza ekspresowa tylko 4 dni
 • synteza genów standardowych gwarancja syntezy w 12
 • genów kompleksowych
 • biblioteki typu Gene evolution
 • synteza fragmentów genów
 • unikalne oprogramowanie GENEius

Sekwencjonowanie DNA

SmartSeq / Mix2Seq unikalny system do sekwencjonowania gwarantujący bezpieczne przesłanie badanej próbki,
wysyłasz matrycę z dodanymi primerami
używasz dostarczonych probówkach z kodem kreskowym

Value Read usługa sekwencjonowania pojedynczych próbek (sekwencji plazmidowych, fragmentów oraz produktów PCR),
wysyłasz matrycę i primery lub tylko matrycę, a primery wybierasz z listy primerów typowych
używasz własnych probówek z dostarczonymi nalepkami z kodem paskowym

Prepaid Barcodes przedpłacony serwis sekwencjonowania,
wysyłasz matrycę i primery lub tylko matrycę, a primery wybierasz z listy primerów typowych
używasz własnych probówek z dostarczonymi nalepkami z kodem paskowym

Service a la Carte indywidualne projekty sekwencjonowania

Ready to Load sekwencjonowanie próbek gotowych do nałożenia bezpośrednio na sekwenator ABI

96-well sekwencjonowanie w płytkach 96-dołkowych

Primer Walking sekwencjonowanie bardzo długich fragmentów

SmartSeq / Mix2Seq

 • oferta obejmuje usługę sekwencjonowania oraz gwarantuje bezpieczne przesyłanie próbek
 • zestaw zawiera 96 probówek oznaczonych kodem kreskowym wraz z zatyczkami
 • probówki mogą być wykorzystane w całości przez zamawiajacego lub niezależnie przez różne osoby w laboratorium
 • probówki wraz z nałożoną próbką i własnym lub wybranym primerem wysyłane są do sekwencjonowania do firmy Eurofins Genomics
 • wyniki odczytywane są w internecie poprzez indywidualne konto klienta następnego dnia po dostarczeniu
 • odczyt do 1100 zasad w formatach .ab1, .scf i fasta
 • raport jakościowy z odczytu w formacie pdf