Usługi

Eurofins Genomics to międzynarodowy koncern świadczący od wielu lat usługi oraz dostarczający produkty z dziedziny biologii molekularnej. Firma znana jest ze swojej innowacyjności i technologii tworzonych bezpośrednio z myślą o klientach.

Oferta obejmuje usługi syntezy oligonukleotydów DNA i RNA, wraz z szeroką gamą modyfikacji (m.in. primerów i sond), sekwencjonowania DNA metodą Sangera oraz Sekwencjonowania Nowej Generacji (NGS), syntezy genów, genotypowania, analizy bioinformatycznej zarówno dla ośrodków akademickich jak i przemysłu. Firma pracuje w oparciu o standardy Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) oraz zgodnie ze standardami ISO 9001 i ISO 13485.

Oligunukleotydy zoptymalizowane (m.in. primery i sondy):

qPCR probessondy do real-time PCR

PCR primerstartery do PCR

SeqPrimerstartery do sekwencjonowania

Cloning Oligosoligonukleotydy zoptymalizowane do reakcji klonowania oraz syntezy genów

NGSgrade Oligosnukleotydy zwalidowane do reakcji NGS

SeqPrimer NGS
Startery przeznaczone do aplikacji typu sekwencjonowanie, weryfikacji eksperymentów mutagenezy (SDM), detekcji heterozygot oraz analiz SNP metodą sekwencjonowania, sekwencjonowania mtDNA, genotypowania poprzez sekwencjonowanie metodą Sangera, identyfikacji małych delecji i insercji, detekcji rearanżacji. Czystość sekwencji oznaczonej UPLC wynosi 90%, a jakość potwierdzana jest MALDI-TOF MS. Producent gwarantuje wydajność 5nmol.

NGSgrade Oligos
Startery NGSgrade powstały w oparciu o doświadczenia Eurofins Genomics jako firmy świadczącej usługi sekwencjonowania NGS. Produkty syntezy przechodzą szereg kontroli jak MALDI-TOF MS czy elektroforeza kapilarna w aparacie Fragment Analyzer AATI. Gwarantowana czystość po oczyszczaniu HPLC przekracza 80%, zredukowano ryzyko pomyłek podczas analiz typu multiplex NGS. Oligonukleotydy NGSgrade przeznaczone są do wszelkich zastosowań typu NGS na wszystkich dostępnych urządzeniach NGS. Dostępne są w wersji niezmodyfikowanej, zmodyfikowanej oraz PTO.

Synteza oligonukleotydów:

 • oligonukleotydy DNA w probówkach
 • oligonukleotydy DNA na płytkach
 • oligonukleotydy oczyszczane
 • oligonukleotydy DNA modyfikowane
 • oligonukleotydy ssRNA
 • O-Methyl-RNA/Chimerics
 • oligonukleotydy RNA modyfikowane

  Synteza Genów:

  • synteza ekspresowa tylko 4 dni
  • synteza genów standardowych gwarancja syntezy w 12
  • genów kompleksowych
  • biblioteki typu Gene evolution
  • synteza fragmentów genów
  • unikalne oprogramowanie GENEius

  Sekwencjonowanie DNA

  SmartSeq / Mix2Sequnikalny system do sekwencjonowania gwarantujący bezpieczne przesłanie badanej próbki,
  wysyłasz matrycę z dodanymi primerami
  używasz dostarczonych probówkach z kodem kreskowym

  Value Readusługa sekwencjonowania pojedynczych próbek (sekwencji plazmidowych, fragmentów oraz produktów PCR),
  wysyłasz matrycę i primery lub tylko matrycę, a primery wybierasz z listy primerów typowych
  używasz własnych probówek z dostarczonymi nalepkami z kodem paskowym

  Prepaid Barcodesprzedpłacony serwis sekwencjonowania,
  wysyłasz matrycę i primery lub tylko matrycę, a primery wybierasz z listy primerów typowych
  używasz własnych probówek z dostarczonymi nalepkami z kodem paskowym

  Service a la Carteindywidualne projekty sekwencjonowania

  Ready to Loadsekwencjonowanie próbek gotowych do nałożenia bezpośrednio na sekwenator ABI

  96-wellsekwencjonowanie w płytkach 96-dołkowych

  Primer Walkingsekwencjonowanie bardzo długich fragmentów

  SmartSeq / Mix2Seq

  • oferta obejmuje usługę sekwencjonowania oraz gwarantuje bezpieczne przesyłanie próbek
  • zestaw zawiera 96 probówek oznaczonych kodem kreskowym wraz z zatyczkami
  • probówki mogą być wykorzystane w całości przez zamawiajacego lub niezależnie przez różne osoby w laboratorium
  • probówki wraz z nałożoną próbką i własnym lub wybranym primerem wysyłane są do sekwencjonowania do firmy Eurofins Genomics
  • wyniki odczytywane są w internecie poprzez indywidualne konto klienta następnego dnia po dostarczeniu
  • odczyt do 1100 zasad w formatach .ab1, .scf i fasta
  • raport jakościowy z odczytu w formacie pdf

  NGS – Sekwencjonowanie Nowej Generacji
  Sekwencjonowanie Nowej Generacji oferowane przez Eurofins Genomics wykonywane jest na instrumentach uznanych producentów Illumina, PacBio, Roche i Ion Torrent. Usługa posiada certyfikaty GLP oraz ISO17025. Do najbardziej popularnych usług NGS należą sekwencjonowanie genomu, sekwencjonowanie transkryptomu oraz tworzenie bibliotek i analiza bioinformatyczna.

  Usługi NGS

  • sekwencjonowanie genomu
  • sekwencjonowanie transkryptomu
  • powtórne sekwencjonowanie i amplifikacja
  • tworzenie bibliotek i analiza bioinformatyczna

  Analiza Ekspresji Genów i Genotypowanie

  Usługi z zakresu genotypowania oraz Analizy Ekspresji Genów wykonywane są na instrumentach Illumina iScan & BeadArray, Affymetrix GeneTitan & GeneChip Scanner 3000 7G, Sequenom MassARRAY, Fluidigm BioMark & EP1, ABI TaqMan, oraz sekwenatorach ABI i typu NGS. Do najpopular-niejszych usług należą analizy SNP, mikrosatelity/STR, RFLP, CNV, warianty mtDNA, ekspresja genów.

  Usługi dodatkowe

  • izolacja DNA/RNA
  • klonowanie DNA
  • analizy PCR i real-time PCR
  • analiza ekspresji genów
  • genotypowanie
  • walidacja procesów
  • wykrywanie pozostałości DNA po bioprocesach
  • potwierdzanie autentyczności linii komórkowych