Silver Taq PCR MIX

Image

Cena
 383,00 zł netto 471,09 zł brutto
Opakowanie
SKU
SY550331
Producent
Syngen
Opis produktu

Silver Taq PCR MIX to gotowy do użycia 5x stężony mastermiks do rutynowych reakcji PCR zawierający:
- polimerazę Silver Taq (rekombinowana termostabilna polimeraza Taq pochodząca z Thermus aquaticus)
- bufor reakcyjny
- Mg2+
- dNTPs

Silver Taq Polymerase odznacza się wysoką aktywnością katalizującą syntezę DNA w kierunku od 5' do 3' oraz brakiem aktywności egzonukleazowej w kierunku od 3' do 5'. Enzym dodaje do amplifikowanych fragmentów zakończenie poli-A, dzięki czemu nadają się one do bezpośredniego klonowania TA lub oczyszczania opartego o sondy oligo-dT. Bufor reakcyjny Silver optymalizuje przebieg reakcji, a zastosowanie (NH4)2SO4 znacząco zwiększa specyficzność amplifikacji.


Najważniejsze zalety:
- barwny wskaźnik dodania mastermiksu (wersja LOAD)
- gotowa do nakładania na żel bezpośrednio po reakcji (wersja LOAD)


Warunki transportu i przechowywanie: 
Transport polimeraz i miksów Silver przebiega w temperaturze pokojowej, a przechowywanie – w temperaturze -20°C.

Przykładowe zastosowania:
- rutynowe reakcje PCR
- klonowanie TA
- primer extension

Zwróć uwagę

bufor z (NH4)2SO4

Przykładowe zastosowania

rutynowe reakcje PCR
primer extension
klonowanie TA

Stężenie

5x

Objętość reakcji

20ul