Infekcje układu pokarmowego

Zestawy do diagnostyki zakażeń układu pokarmowego VIASURE

 

 gotowe i łatwe do użycia zestawy - liofilizowany i rozporcjowany mastermix w stripach - wystarczy dodać bufor do rehydratacji i próbkę

 transport i przechowywanie w temperaturze pokojowej

  data ważności aż 24 miesiące od daty produkcji

 ten sam profil temperaturowy reakcji wszystkich zestawów VIASURE, możliwość tworzenia własnych paneli badań

 wysoka czułość, specyficzność i powtarzalność

 certyfikaty CE-IVD, walidacja zgodna z ISO 13485

 

PANELE DIAGNOSTYCZNE

Panele diagnostyczne VIASURE umożliwiają screnning próbki w kierunku wielu patogenów układu pokarmowego, zarówno wirusów, bakterii jak i pasożytów podczas jednej reakcji real-time PCR. Jeden strip zawierający 8 probówek z odpowiednim mastermixem służy do przebadania jednego (Panel I i II) lub dwóch pacjentów (Panel III i IV).

 

NR KAT. PANEL PATOGENY
VS-GP01

VIASURE Gastrointestinal Panel I Real Time PCR Detection Kit

Panel infekcji pokarmowych I


Salmonella, Campylobacter & Yersinia enterocolitica
Shigella/EIEC
Cryptosporidium, Giardia & E. histolytica

norowirus GI i norowirus GII
rotawirus
adenowirus
astrowirus
sapowirus

VS-GP02

VIASURE Gastrointestinal Panel II Real Time PCR Detection Kit

Panel infekcji pokarmowych II

 

Salmonella, Campylobacter & Yersinia enterocolitica
Aeromonas spp. + Yersinia enterocolitica

typowanie E. coli (ETEC, EIEC, EHEC, EPEC i EIEC)

Clostridium difficile
Clostridium difficile
toksyna B
Cryptosporidium, Giardia & E. histolytica
Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis

VS-GP03

VIASURE Gastrointestinal Panel III Real Time PCR Detection Kit

Panel infekcji pokarmowych III

 

Salmonella, Campylobacter & Shigella/EIEC
Aeromonas spp., Yersinia enterocolitica

E. coli ETEC, EIEC
E. coli EHEC, EPEC, EIEC

VS-GP04

VIASURE Gastrointestinal Panel IV Real Time PCR Detection Kit

Panel infekcji pokarmowych IV

 

Clostridium difficile toksyna A i B
Salmonella, Campylobacter & Yersinia enterocolitica
Campylobacter coli, Campyobacter lari i Campylobacter jejuni
E. coli
EHEC, EPEC, EIEC

 

ZESTAWY MULTIPLEX

NR KAT. TEST   PATOGEN
VS-NOR VIASURE Norovirus GI + GII Real Time PCR Detection Kit   norowirus GI i norowirus GII
       
VS-SCY VIASURE Salmonella, Campylobacter & Yersinia enterocolitica Real Time PCR Detection Kit   Salmonella, Campylobacter i Yersinia enterocolitica
       
VS-SCS VIASURE Salmonella, Campylobacter & Shigella/EIEC Real Time PCR Detection Kit   Salmonella, Campylobacter & Shigella/EIEC
       
VS-CLJ VIASURE Campylobacter coli, C. lari & C. jejuni Real Time PCR Detection Kit   Campylobacter coli, Campylobacter lari, Campylobacter jejuni
       
VS-AEY VIASURE Aeromonas spp + Yersinia enterocolitica Real Time PCR Detection Kit   Aeromonas spp, Yersinia enterocolitica
       
VS-ESE VIASURE E. coli ETEC + EIEC Real Time PCR Detection Kit   E. coli ETEC i EIEC
       
VS-EEE VIASURE E. coli EHEC, EPEC & EIEC Real Time PCR Detection Kit   E. coli EHEC, EPEC & EIEC
       
VS-ECT VIASURE E. coli typing Real Time PCR Detection Kit   E. coli ETEC, EIEC, EHEC, EPEC & EIEC
       
VS-CLA VIASURE H. pylori + Clarithromycin resistance Real Time PCR Detection Kit   Helicobacter pylori, oporność na klarytromycynę
       
VS-CDA VIASURE Clostridium difficile toxins A + B Real Time PCR Detection Kit   Clostridium difficile toksyna A i B
       
VS-KGE VIASURE Cryptosporidium, Giardia & E.histolytica Real Time PCR Detection Kit   Cryptosporidium, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica
       
VS-BLD VIASURE Blastocystis hominis + Dientamoeba fragilis Real Time PCR Detection Kit   Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis

 

ZESTAWY MONOPLEX

NR KAT. TEST   PATOGEN
VS-ADV VIASURE Adenovirus Real Time PCR Detection Kit   adenowirus
VS-ATV VIASURE Astrovirus Real Time PCR Detection Kit   astrowirus
VS-NOG VIASURE Norovirus GI Real Time PCR Detection Kit   norowirus GI
VS-NOP VIASURE Norovirus GII Real Time PCR Detection Kit   norowirus GII
VS-RTV VIASURE Rotavirus Real Time PCR Detection Kit   rotawirus
VS-SAV VIASURE Sapovirus Real Time PCR Detection Kit   sapowirus
VS-CAM VIASURE Campylobacter Real Time PCR Detection Kit   Campylobacter
VS-CDS VIASURE Clostridium difficile Real Time PCR Detection Kit   Clostridium difficile
VS-CTB VIASURE Clostridium difficile toxB Real Time PCR Detection Kit   Clostridium difficile toksyna B
VS-CIA VIASURE Clostridium difficile toxins A/B Real Time PCR Detection Kit   Clostridium difficile toksyna A oraz B
VS-PYR VIASURE Helicobacter pylori Real Time PCR Detection Kit   Helicobacter pylori
VS-SAM VIASURE Salmonella Real Time PCR Detection Kit   Salmonella
VS-SHY VIASURE Shigella/EIEC Real Time PCR Detection Kit   enteroinwazyjne Escherichia coli
VS-YER VIASURE Yersinia Enterocolitica Real Time PCR Detection Kit   Yersinia Enterocolitica
VS-KRY VIASURE Cryptosporidium Real Time PCR Detection Kit   Cryptosporidium
VS-GIA VIASURE Giardia lamblia Real Time PCR Detection Kit   Giardia lamblia
VS-ETH VIASURE Entamoeba histolytica Real Time PCR Detection Kit   Entamoeba histolytica
VS-ETD VIASURE Entamoeba dispar Real Time PCR Detection Kit   Entamoeba dispar
VS-DIE VIASURE Dientamoeba fragilis Real Time PCR Detection Kit   Dientamoeba fragilis

 

 

Katalog produktów VIASURE  Katalog produktów VIASURE