Zaburzenia krzepnięcia

Zestawy do diagnostyki trombofilii firmy AB Analitica

 

ZESTAWY DO DIAGNOSTYKI TROMBOFILII NA REAL-TIME PCR:

  • certyfikat CE-IVD do diagnostyki in vitro
  • wysoka czułość i powtarzalność
  • system zapobiegający kontaminacji dUTP/UNG
  • gotowe do użycia mastermixy
  • zwalidowane na takie aparaty do real-time PCR jak: ABI 7500 Fast, ABI 7300, ABI StepOnePlus, Bio-Rad CFX96, LC480 II Roche, Aria Dx, Rotor-Gene Q Qiagen

 

NR KAT. TEST (DOSTĘPNE OPAKOWANIA) OPIS
RQ-177-4M
RQ-177-6M
REALQUALITY THROMBO FII-FVL (50)
REALQUALITY THROMBO FII-FVL (100)
Zestaw do detekcji i genotypowania mutacji G20210A w genie kodującym Faktor II oraz mutacji Leiden w genie kodującym czynnik V
RQ-178-4M
RQ-178-6M
REALQUALITY THROMBO MTHFR (50)
REALQUALITY THROMBO MTHFR (100)
Zestaw do detekcji i genotypowania mutacji C677T i A1298C w genie kodującym MTHFR
RQ-25-4M
RQ-25-6M
REALQUALITY RS-FACTOR V LEIDEN (50)
REALQUALITY RS-FACTOR V LEIDEN (100)
Zestaw do detekcji i genotypowania mutacji G1691A (Leiden) w genie kodującym czynnik V
RQ-111-4M
RQ-111-6M
REALQUALITY RS-FACTOR V H1299R (50)
REALQUALITY RS-FACTOR V H1299R (100)
Zestaw do detekcji i genotypowania mutacji H1299R (haplotyp HR2) w genie kodującym czynnik V
RQ-69-4M
RQ-69-6M
REALQUALITY RQ-FACTOR V Y1702C (50)
REALQUALITY RQ-FACTOR V Y1702C (100)
Zestaw do detekcji i genotypowania mutacji Y1702C w genie kodującym czynnik V
RQ-27-4M
RQ-27-6M
REALQUALITY RS-FACTOR II G20210A (50)
REALQUALITY RS-FACTOR II G20210A (100)
Zestaw do detekcji i genotypowania mutacji G20210A w genie kodującym czynnik II
RQ-29-4M
RQ-29-6M
REALQUALITY RS-MTHFR C677T (50)
REALQUALITY RS-MTHFR C677T (100)
Zestaw do detekcji i genotypowania mutacji C677T w genie kodującym MTHFR
RQ-31-4M
RQ-31-6M
REALQUALITY RS-MTHFR A1298C (50)
REALQUALITY RS-MTHFR A1298C (100)
Zestaw do detekcji i genotypowania mutacji A1298C w genie kodującym MTHFR
RQ-119-4M
RQ-119-6M
REALQUALITY RQ-PAI-1 4G/5G (50)
REALQUALITY RQ-PAI-1 4G/5G (100)
Zestaw do detekcji i genotypowania polimorfizmu -675 4G/5G  w genie kodującym inhibitor aktywatora plazminogenu typu 1
RQ-75-4M
RQ-75-6M
REALQUALITY RQ-ACE (I/D) (50)
REALQUALITY RQ-ACE (I/D) (100)
Zestaw do detekcji i genotypowania polimorfizmu insercyjno/delecyjnego (I/D) w intronie 16 genu kodującego enzym konwertazę angiotensyny (ACE)

 

ZESTAW DO DIAGNOSTYKI ZABURZEŃ KRZEPNIĘCIA METODĄ PCR I ODWROTNEJ HYBRYDYZACJI NA BLOTACH:

  • certyfikat CE-IVD do diagnostyki in vitro
  • wysoka czułość i powtarzalność
  • reakcja multiplex wykrywająca kilka mutacji w jednej reakcji
  • do wykonania testu potrzebny zwykły termocykler, termowytrząsarka lub łaźnia wodna

 

NR KAT. TEST (DOSTĘPNE OPAKOWANIE) OPIS
04-71A-20 GENEQUALITY AB-THROMBO TYPE PLUS (20) Zestaw do detekcji mutacji w genach kodujących: Faktor V Leiden, G1691A (Arg505GIn), Faktor II, G20210A, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI-1 4G/5G, Faktor V HR2, H1299R za pomocą reakcji multiplex PCR i odwrotnej hybrydyzacji na blotach