Aparatura diagnostyczna CE-IVD

Automaty do izolacji DNA i RNA, nastawiania reakcji real-time PCR oraz termocyklery real-time PCR z CE-IVD

Laboratoriom diagnostycznym oferujemy zarówno testy, aparaturę, jak i pomoc oraz wsparcie techniczne, merytoryczne i aplikacyjne świadczone przez naszych specjalistów. Sprzęty z certyfikatem CE-IVD stanowią ważną część naszego portfolio. Wśród nich są:

  • kompletna, automatyczna platforma 3w1 do real-time PCR (automatyczna izolacja DNA i RNA, nastawianie reakcji real-time PCR oraz sama reakcja qPCR) firmy AB Analitica
  • systemy 2w1 do izolacji DNA i RNA oraz nastawiania reakcji real-time PCR (tzw. setup) GeneQuality X120 firmy AB Analitica oraz V-Flex firmy Certest
  • automaty do izolacji kwasów nukleinowych oparte o technologię kulek magnetycznych firmy Zinexts
  • aparaty do real-time PCR: rotorowy (MIC Dx Bio Molecular Systems), płytkowe (Cielo 3 Dx i Cielo 6 Dx firmy Azure Biosystems oraz V-Lab96 firmy Certest)
  • termocyklery PCR firmy SensoQuest