Czytniki mikropłytek Molecular Devices

Czytniki płytek Molecular Devices

Molecular Devices w swojej ofercie ma czytniki płytek wielodetekcyjne do detekcji absorbancji, fluorescencji, luminescencji, a także TRF i polaryzacji fluorescencji (FP). W niektórych czytnikach można dodatkowo zastosować takie technologie jak: obrazowanie, AlphaScreen, czy Western Blot. Wielodetekcyjne czytniki mikropłytek są najbardziej wszechstronne i idealne dla laboratoriów wykonujących szeroki zakres badań jak np.: ELISA, kinetyka enzymów, migracja komórek, żywotność komórek, proliferacja, pomiary DNA i RNA.

Dla klientów, którzy chcą wykorzystywać czytnik płytek tylko do danej aplikacji, nie planują rozszerzenia badań i mają mniejszy budżet, Molecular Devices proponuje urządzenia z jednym trybem pomiaru, czyli czytniki absorbancji, czytniki luminescencji oraz czytniki fluorescencji.

Molecular Devices produkuje czytniki płytek od ponad 30 lat. Dla  firmy ogromną rolę w rozwoju nowych technologii stanowi współpraca z klientami. Wielki sukces amerykańskiego producenta obrazują liczby: ponad 230 tysięcy publikacji naukowych o badaniach wykonanych na sprzętach Molecular Devices i ponad 140 tysięcy laboratoriów posiadających aparaturę tej firmy.